Cookie beleid Vitesse'08

De website van Vitesse'08 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacybeleid Vitesse’08

 

1 Inleiding

Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van de sportvereniging Vitesse’08. In dit privacybeleid beschrijven wij:

  • Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);
  • Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;
  • Hoe deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;
  • Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

 Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 Voetbalvereniging Vitesse’08 is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 Dit beleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Vitesse’08.

 

2 Vitesse’08

Vitesse’08 is gevestigd te Gennep, Langeweg 4, en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens die plaats vinden op deze website.

 

3 Technische informatie

De website van Vitesse’08 kan bezocht worden zonder dat we enige vorm van persoonsgegevens van u vastleggen. Zoals veel andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. Evenals veel andere websites verzamelt deze website via deze cookies bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Omdat het hier niet tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens betreft mogen deze technische gegevens aan derden worden doorgegeven en kunnen deze gegevens permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

4 Cookies

Vitesse’08 maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Vitesse’08 zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op.

U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

 

5     Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

5.1  Leden en vrijwilligers

Wij verzamelen gegevens van leden en vrijwilligers vanaf het moment dat ze zich aanmelden bij onze sportvereniging als lid of vrijwilliger.

 

6    Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

6.1 Leden en vrijwilligers

Vitesse’08 verwerkt de persoonsgegevens van leden:

?         In sportlink voor het innen van contributies (geldt enkel voor leden);

?         In sportlink voor het aanmelden als bondslid;

?         Op de ledenlijst voor de indeling van de teams en de begeleiding hiervan;

?         Op de website voor het tonen van verjaardagen;

?         Foto’s voor het tonen op de website en de digitale spelerspas;

 

7     Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

7.1  Leden en vrijwilligers

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie van onze vereniging. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

Bij inschrijving:

?         NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

?         Geboortedatum, leeftijd, geslacht;

?         Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

?         Pasfoto ten behoeve van de digitale spelerspas. Dit is op vrijwillige basis en kan worden afgeschermd..

 

8    Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

8.1 Leden of vrijwilligers

Vitesse’08 kan de van haar leden of vrijwilligers gegevens delen met de KNVB in het geval van tuchtzaken.

 

9   Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen. De persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden bewaard tot maximaal een jaar na einde lidmaatschap.

 

10  Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

10.1 Leden en vrijwilligers

10.1.1 Via voetbal.nl

Via voetbal.nl heeft een lid of vrijwilliger inzage in de gegevens die van hem zijn vastgelegd en heeft de mogelijkheid deze daar aan te passen of af te schermen.

10.1.2 Via de website

Op de website staan foto’s van leden en vrijwilligers. Deze kunnen op verzoek van het lid of de vrijwilliger worden weggehaald.

 

11  Beveiliging

Vitesse’08 doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. Vitesse’08 draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

 

12  Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitesse’08, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 E-mail: secretariaat@vitesse08.nl

 

13 Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

 E-mail: secretariaat@vitesse08.nl

 

14 Wijzigingen

Vitesse’08 kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Vitesse’08. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!